Chứng thư số (SSL)

 Trang chủ /CHỨNG THƯ SỐ (SSL)
  RapidSSL®

Cài đặt: Miễn phí;
Mã hóa: Chuẩn hóa đến 256 bit;
Chứng thực: tên miền:(DV);
Số domain được bảo mật: 1;
Thanh địa chỉ màu xanh -;
Chính sách bảo hiểm: $ 10,000;
Trust level : Standard;
Site seal: Static;
Cho phép đăng ký: 1-3 năm;
Hỗ trợ: 24/7;
Rapid SSL thích hợp cho các website nhỏ với số lượng giao dịch nhỏ, hỗ trợ khách hàng cá nhân.

  Rapid SSL Wildcard®

Cài đặt: Miễn phí;
Mã hóa: Chuẩn hóa đến 256 bit;
Chứng thực: Tên miền (DV);
Số domain được bảo mật : 1 + All Subdomain;
Thanh địa chỉ màu xanh -;
Chính sách bảo hiểm: $ 5,000;
Trust level : Standard;
Site seal: Static;
Cho phép đăng ký: 1-3 năm;
Hỗ trợ: 24/7;

  Quick SSL

Cài đặt: Miễn phí;
Mã hóa: 256 bit;
Chứng thực: Tên miền (DV);
Số domain được bảo mật : 1;
Thanh địa chỉ màu xanh -;
Chính sách bảo hiểm: $ 100,000;
Trust level : Standard;
Site seal: Static;
Cho phép đăng ký: 1-3 năm;
Hỗ trợ: 24/7;

  QuickSSL®Premium

Cài đặt: Miễn phí;
Mã hóa: Chuẩn hóa đến 256 bit;
Chứng thực: Tên miền (DV);
Số domain được bảo mật : 1;
Thanh địa chỉ màu xanh -;
Chính sách bảo hiểm: $ 500,000;
Trust level : Standard;
Site seal: Dynamic;
Cho phép đăng ký: 1-3 năm;
Hỗ trợ: 24/7;

QuickSSL ® Premium thích hợp cho các site kinh doanh online, đặt các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn,,...
Chứng chỉ GeoTrust QuickSSL ® Premium SSL bảo vệ các thông tin quan trọng, bí mật, hoặc thông tin cá nhân. Do vậy, các trang web thương mại điện tử, các giao dịch thẻ tín dụng và các giao dịch thanh toán online…sẽ phù hợp với lại chứng chỉ này.

  True BusinessID®

Cài đặt: Miễn phí;
Mã hóa: Chuẩn hóa đến 256 bit;
Chứng thực: Tổ chức(OV);
Số domain được bảo mật : 1;
Thanh địa chỉ màu xanh -;
Chính sách bảo hiểm: $ 1,250,000;
Trust level : Deluxe;
Site seal: Dynamic;
Cho phép đăng ký: 1-3 năm;
Hỗ trợ: 24/7;

True BusinessID thích hợp cho Sàn chứng khoán, sàn vàng quy mô vừa và nhỏ,...
GeoTrust True BusinessID SSL Certificates giúp bảo vệ các giao dịch trực tuyến với mã hóa lên đến 256-bit trên các trình duyệt web và điện thoại di động. True BusinessID lý tưởng cho các ứng dụng ngân hàng và các dịch vụ web có trao đổi các thông tin tài chính, đồng thời nó cũng tiện ích cho các trang web có lưu lượng truy cập cao.

  True BusinessID with EV®

Cài đặt: Miễn phí;
Mã hóa: Chuẩn hóa đến 256 bit;
Chứng thực: Mở rộng(EV);
Số domain được bảo mật : 1;
Thanh địa chỉ màu xanh ;
Chính sách bảo hiểm: $ 1,500,000;
Trust level : Premium;
Site seal: Dynamic;
Cho phép đăng ký: 1-2 năm;
Hỗ trợ: 24/7;
True Business ID with EV thích hợp cho Ngân hàng điện tử, sàn chứng khoán, sàn vàng,...
True Business ID with EV giúp tối đa phạm vi an ninh bảo mật Internet nhằm thúc đẩy tiềm năng bán hàng trực tuyến với thanh địa chỉ xanh. Với Extended Validation, khách hàng sử dụng các trình duyệt bảo mật cao nhìn thấy thanh địa chỉ chuyển sang màu xanh khi họ truy cập vào trang web của bạn. Trong Microsoft ® Internet Explorer 7 (và phiên bản sắp tới cho Firefox và Opera), thanh địa chỉ chuyển tên màu xanh lá cây và hiển thị tên chủ sở hữu chứng chỉ và tên Nhà cung cấp đã cấp chứng chỉ. Thanh trạng thái an ninh cho thấy giao dịch được mã hóa và doanh nghiệp đã được chứng thực theo tiêu chuẩn công nghiệp khắt khe nhất.

  True BusinessID Wildcard®

Cài đặt: Miễn phí;
Mã hóa: Chuẩn hóa đến 256 bit;
Chứng thực: Tổ chức (OV);
Số domain được bảo mật : + All Subdomain;
Thanh địa chỉ màu xanh -;
Chính sách bảo hiểm: $ 1,250,000;
Trust level : Deluxe;
Site seal: Dynamic;
Cho phép đăng ký: 1-3 năm;
Hỗ trợ: 24/7;
True BusinessID Wildcard thích hợp cho CổngTMĐT với nhiều sub domains.
Nếu Bạn muốn đảm bảo an ninh cho số lượng không giới hạn các tên miền con với chỉ một chứng chỉ SSL duy nhất, GeoTrust True BusinessID Wildcard là sự lựa chọn tốt nhất cho Bạn. GeoTrust True BusinessID Wildcard SSL Certificates có thể đảm bảo an ninh cho nhiều tên miền đầy đủ thuộc một tên miền cấp cao và lưu trữ trên cùng một server. Ví dụ, một chứng chỉ cấp cho "*.domain.com " được đảm bảo cho các site dưới đây:
www.domain.com
secure.domain.com
product.domain.com
info.domain.com
mail.domain.com

SO SÁNH CÁC CHỨNG THỰC BẢO MẬT GEOTRUST SSL


Tính năng cơ bản
Loại chứng thư RapidSSL® RapidSSL Wildcard® QuickSSL® QuickSSL Premium® True BusinessID® True BusinessID Wildcard® True BusinessID with EV®
Độ mạnh mã hóa Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit Chuẩn hóa đến 256 bit
Bảo mật tên miền Single Unlimited Subdomains Single Single Single Single Unlimited Subdomains
Tương thích với mọi trình duyệt
Tương thích với mọi thiết bị di động - - -
Thanh địa chỉ màu xanh trên trình duyệt - - - - - -
Chính sách bảo hiểm $10,000 $5,000 $100,000 $500,000 $1,250,000 $1,250,000 $1,500,000
Cho phép đăng ký 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-2 năm
Dấu hiệu bảo mật trên site Static Static Static Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic
Chứng thực
Phương thức chứng thực Chứng thực qua domain DChứng thực qua domain Chứng thực qua domain Domain Validation Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp Chứng thực qua thông tin doanh nghiệp Chứng thực mở rộng
Thời gian cấp phát 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút 1-2 ngày 1-2 ngày 1-10 ngày
Dịch vụ sau bán hàng
Thu hồi và thay thế Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí FMiễn phí Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7


GEOTRUST SSL
(chưa bao gồm 10% thuế VAT)


STT Loại chứng chỉ số Năm Mức giá (vnđ)
1 RapidSSL 1 400.000
2 780.000
2 Rapid SSL Wildcard 1 2.800.000
2 5.400.000
3 QuickSSL 1 2.300.000
2 4.500.000
4 QuickSSL Premium 1 3.300.000
2 6.400.000
5 True BusinessID 1 3.700.000
2 7.200.000
6 True BusinessID Wildcard 1 14.500.000
2 28.000.000
7 True BusinessID with EV 1 5.550.000
2 9.700.000


CERTUM SSL
(chưa bao gồm 10% thuế VAT)


STT Sản phẩm THỜI HẠN (Năm) Mức giá (vnđ)
1 CERTUM Products
1.1 Commercial (DV) 1 690,000
2 1,250,000
3 1,620,000
1.2 Trusted SSL (OV) 1 3,430,000
2 6,140,000
3 8,600,000
1.3 Premium SSL (EV) 1 8,930,000
2 16,660,000
2 Lựa chọn Wildcard
2.1 Lựa chọn Wildcard DV 1 2,060,000
2 3,430,000
3 4,770,000
2.2 Lựa Lựa chọn Wildcard OV 1 8,390,000
2 12,240,000
3 17,000,000
GLOBALSIGN SSL
(chưa bao gồm 10% thuế VAT)


STT Sản phẩm THỜI HẠN (Năm) Mức giá (vnđ)
1 GlobalSign Products
1.1 Alpha SSL 1 1,176,000
2 2,112,000
3 2,880,000
1.2 Alpha WildCard 1 3,576,000
2 6,432,000
3 8,748,000
2 GlobalSign SSL
2.1 Domain SSL (DV) 1 5,796,000
2 10,752,000
3 14,712,000
Add-on Options
OWA (owa.example.com) 1 Miễn Phí
2 Miễn Phí
3 Miễn Phí
Auto Discover
(autodiscover.expample.com)
1 Miễn Phí
2 Miễn Phí
3 Miễn Phí
Additional Subdomains
(sucure.example.com)
1 2,376,000
2 4,752,000
3 7,128,000
2.2 Organisation SSL (OV) 1 8,736,000
2 15,072,000
3 20,616,000
Unified Communications
(OWA|Mail|Autodiscover
1 Miễn Phí
2 Miễn Phí
3 Miễn Phí
Additional Subdomains
(secure.example.com)
1 2,376,000
2 4,752,000
3 7,128,000
Additional Domains
(example.co.uk)
1 4,776,000
2 9,552,000
3 14,328,000
Additional Public IPs 1 4,776,000
2 9,552,000
3 14,328,000
2.3 Extended SSL (EV) 1 21,576,000
2 33,576,000
Add-on Option
Unified Communications
OWA|Mail|Autodiscover
1 Miễn Phí
2 Miễn Phí
Additional Subdomains
(secure.example.com)
1 2,376,000
2 4,752,000
Additional Domains
(example.co.uk)
1 4,776,000
2 9,552,000
Additional Public IPs 1 4,776,000
2 9,552,000
2.4 Lựa chọn Wildcard
2.4.1 Lựa chọn Wildcard DV (+giá bán DV) 1 20,376,000
2 36,672,000
3 50,136,000
2.4.2 Lựa chọn Wildcard OV (+giá bán OV) 1 22,776,000
2 40,992,000
3 56,040,000
2.5 Multil Domain
2.5.1 Domain SSL 5,796,000
Add-on Options
OWA|Mail|Autodiscover Miễn Phí
Additional Domain names N/A
Additional Subdomains 2,376,000
Additional Public IP Addresses N/A
2.5.2 Organization SSL 8,736,000
Add-on Options
OWA|Mail|Autodiscover Miễn Phí
Additional Domain Names 4,776,000
Additional Subdomains 2,376,000
Additional public IP Addresses 4,776,000
2.5.3 Extended SSL 21,576,000
OWA|Mail|Autodiscover Miễn Phí
Additional Domain names 4,776,000
Additional Subdomains 2,376,000
Additional Public IP Adresses N/A

Powered by WHMCompleteSolution

  • CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU - GLTEC
  • 84-024 39334060
  • 84-024 39334056
  • sales@gltec.com
  • Phòng 304-A5, Số 29 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Sản phẩm & Dịch vụ

Copyright © 2016 GLTEC.COM. All rights reserved.