Hỏi đáp tên miền .VN


Câu hỏi 1: Tên miền là gì? Giữa tên miền và thương hiệu có liên quan như thế nào?
Tên miền internet: Là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”.
Còn thương hiệu - theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO: là một dấu hiệu đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức.

Như vậy, tên miền và thương hiệu là hai khái niệm hoàn toàn độc lập với nhau. Tên miền không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. Nhưng, trên thực tế, thương hiệu bảo vệ công việc kinh doanh trong xã hội thực còn tên miền bảo vệ thương hiệu trong xã hội ảo trên mạng internet. Như vậy đăng ký tên miền có thương hiệu thực chất cũng là bảo vệ công việc kinh doanh của mỗi chủ thể.

Câu hỏi 2: Cá nhân được đăng ký dưới những nhóm tên miền nào?
Cá nhân được đăng ký tên miền dưới: .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn; .pro.vn; .health.vn; .name.vn; .ac.vn; .info.vn; và một số trường hợp đặc biệt theo tên địa danh nơi họ sống và làm việc.

Câu hỏi 3: Khi đăng ký tên miền tôi phải làm những thủ tục gì?
Bạn cần thực hiện các thủ tục sau:
1. Truy cập website https://www.gltec.com – Whois hoặc Website của VNNIC (vnnic.vn) kiểm tra tên miền mà bạn dự định đăng ký để lựa chọn tên miền phù hợp.
2. Bạn có thể đăng ký ONLINE trên https://www.gltec.com hoặc trự tiếp tại Văn phòng của Công ty GLTEC
3. Hồ sơ đăng ký tên miền: Khách hàng khai báo các thông tin theo Mẫu Bản khai của GLTEC https://www.gltec.com

a, Đối với tổ chức:
• Thông tin về chủ thể: Tên đầy đủ của tổ chức, doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử (email).
• Thông tin về người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền.
• Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản sao có công chứng) người thay mặt Cơ quan/Tổ chức làm thủ tục đăng ký.
• Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

b, Đối với cá nhân:
• Thông tin về chủ thể: Họ và tên, năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (bản sao có công chứng), số điện thoại, hộp thư điện tử (email).
• Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

* Lưu ý:
- Đối với các trường hợp đăng ký tên miền cho Tổ chức cũng như cho cá nhân ủy quyền nộp thay hoặc gửi hồ sơ đăng ký tên miền qua đường Bưu điện thì Bản sao giấy tờ tùy thân của chủ thể đăng ký phải bắt buộc là bản sao có công chứng.

Câu hỏi 4: Lựa chọn tên miền có theo nguyên tắc nào không?
Tên miền là do bạn tự chọn, tuy nhiên để tên miền có ấn tượng và hiệu quả bạn nên chọn.
- Tên viết tắt của tổ chức, công ty.
- Tên thương hiệu của Bạn.
- Tên sản phẩm của Bạn.

Tên miền đăng ký ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự, được chứa các ký tự từ A đến Z, a đến z, các chữ số từ 0 đến 9 và ký tự gạch ngang “-“; không sử dụng ký tự “-“ ở đầu hoặc cuối tên miền.

Câu hỏi 5 : Có hạn chế nào khi lựa chọn tên miền không?
Có. Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký:
+ Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
+ Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.
+ Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.
+ Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.
+ Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.
+ Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.
+ Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.
+ Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.
+ Những nội dung khác bị pháp luật cấm.

- Những tên miền liên quan đến tên địa danh lịch sử khi đăng ký phải có kèm theo xác nhận đồng ý của UBND địa phương cấp đó.
- Những tên miền liên quan đến tên danh nhân, lãnh tụ khi đăng ký phải có kèm theo bản giải trình về mục đích sử dụng tên miền để làm sở cứ xem xét.

Câu hỏi 6: Tôi phải trả bao nhiêu tiền khi đăng ký sử dụng tên miền?
Công ty GLTEC áp dụng mức phí các loại tên miền “.vn” theo Thông tư số 208/2016/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 10/11/2016.

a, Phí đăng ký tên miền (thu 1 lần ngay khi đăng ký):
+) Tên miền cấp 2 có 1 ký tự: 200.000đ +Phí dịch vụ NĐK quy định (chưa thực hiện cấp phát)
+) Tên miền cấp 2 có 2 ký tự: 200.000đ +Phí dịch vụ NĐK quy định (chưa thực hiện cấp phát)
+) Tên miền cấp 2 khác (.vn): 200.000đ + Phí dịch vụ NĐK quy định
+) .com.vn; .net.vn; .biz.vn: 200.000đ + Phí dịch vụ NĐK quy định
+) .edu.vn; gov.vn; .org.vn; .ac.vn; .info.vn; .pro.vn; .health.vn; .int.vn; và Tên miền theo địa giới hành chính (Tên địa danh: ví dụ: tenmien.hanoi.vn): 120.000đ + Phí dịch vụ NĐK quy định
+) .name.vn: 30.000đ + Phí dịch vụ NĐK quy định
+) Tên miền Tiếng Việt (có dấu): 0đ

b, Phí duy trì tên miền (thu theo năm):
+) Tên miền cấp 2 có 1 ký tự: 40.000.000đ/năm + Phí dịch vụ NĐK quy định (chưa thực hiện cấp phát)
+) Tên miền cấp 2 có 2 ký tự: 10.000.000đ/năm + Phí dịch vụ NĐK quy định (chưa thực hiện cấp phát)
+) Tên miền cấp 2 khác (.vn): 350.000đ/năm + Phí dịch vụ NĐK quy định
+) .com.vn; .net.vn; .biz.vn: 250.000đ/năm + Phí dịch vụ NĐK quy định
+) .edu.vn; gov.vn; .org.vn; .ac.vn; .info.vn; .pro.vn; .health.vn; .int.vn; và Tên miền theo địa giới hành chính (Tên địa danh: ví dụ: tenmien.hanoi.vn): 150.000đ/năm + Phí dịch vụ NĐK quy định
+) .name.vn: 30.000đ/năm + Phí dịch vụ NĐK quy định
+) Tên miền Tiếng Việt (có dấu): 20.000đ/măm + Phí dịch vụ NĐK quy định

*Lưu ý: Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không chịu thuế VAT.

Câu hỏi 7: Khi thay đổi tên miền, tôi có phải trả phí không ?

a. Thay đổi địa chỉ DNS máy chủ chuyển giao cho tên miền: không mất phí
b. Thay đổi địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email…Không mất phí
c. Nếu bạn thay đổi hoàn toàn tên miền: Trường hợp này tên miền cũ coi như bị huỷ bỏ. Bạn phải làm thủ tục hủy tên miền và đăng ký lại mới; mức phí áp dụng theo đúng quy định khi đăng ký 01 tên miền mới.

Câu hỏi 8: Khi tôi không còn nhu cầu sử dụng tên miền nữa, tôi có được trả lại tiền không, tôi có thể chuyển cho người khác sử dụng được không?
Phí tên miền được xem như một khoản thu thuế đóng cho ngân sách nhà nước do vậy khi bạn không sử dụng tên miền nữa bạn không được trả lại tiền mà bạn đã nộp và bạn cũng không chuyển được cho người khác sử dụng.

Câu hỏi 9: DNS là gì? nên sử dụng DNS ở đâu?
DNS là viết tắt của cụm từ Domain Name System. Là hệ thống phân giải tên miền trên Internet. Nếu Web Hosting giống như nhà bạn và Domain name (tên miền) giống như địa chỉ thì DNS giống như bản đồ. Giúp xác định vị trí ngôi nhà của bạn khi có địa chỉ. Web Hosting hỗ trợ DNS là rất cần thiết bởi nó giúp cho tên miền của bạn liên kết được với Web Hosting. Nếu Web Hosting không hỗ trợ DNS, bạn phải cần đến nhà cung cấp dịch vụ thứ ba. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự thiếu đồng bộ, tiêu phí công sức cũng như tiền bạc.
Nếu Web Hosting hỗ trợ DNS, nhà cung cấp dịch vụ sẽ cho bạn tên của DNS và IP có dạng giống như sau:

Tên DNS Primary: NS1.DICHVU-TENMIEN.COM.VN
Địa chỉ IP: 210.211.125.188
Tên DNS Secondary: NS2.DICHVU-TENMIEN.COM.VN
Địa chỉ IP: 103.199.8.88


Khi có được các địa chỉ và dãy số IP này, bạn chỉ cần khai báo trong hệ thống quản lý Domain name của bạn (điền địa chỉ hoặc dãy số IP hoặc cả 2 tùy theo yêu cầu), Domain name sẽ tự động liên kết với Web Hosting trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Bạn nên sử dụng DNS cho tên miền tại các nhà cung cấp có hệ thống DNS Server ổn định, lâu dài. Tốt nhất bạn hãy sử dụng DNS của GLTEC vì có nhiều tiện ích sau:
+ Miễn phí DNS hàng năm.
+ Hệ thống DNS ổn định, đảm bảo tên miền của bạn hoạt động liên tục.
+ Được cung cấp tài khoản và mật khẩu để tự trỏ IP cho tên miền.

Khi đó bạn điền vào bản khai tên miền mục Máy chủ DNS chuyển giao như sau:

Tên DNS Primary: NS1.DICHVU-TENMIEN.COM.VN
Địa chỉ IP: 210.211.125.188
Tên DNS Secondary: NS2.DICHVU-TENMIEN.COM.VN
Địa chỉ IP: 103.199.8.88


Câu hỏi 10: Chương trình quản lý DNS có hỗ trợ Subdomain không?

Chương trình quản lý DNS của GLTEC có hỗ trợ tạo các bản ghi cho Subdomain. Khách Hàng tự quản lý bằng thông tin tài khoản GLTEC cấp.

Powered by WHMCompleteSolution

  • CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU - GLTEC
  • 84-024 39334060
  • 84-024 39334056
  • sales@gltec.com
  • Phòng 304-A5, Số 29 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Sản phẩm & Dịch vụ

Copyright © 2016 GLTEC.COM. All rights reserved.