Tên miền

 Trang chủ / Mẫu bản khai

Đối với tổ chức

Quý khách hàng download mẫu bản khai dành cho tổ chức, điền thông tin + Chữ ký xác nhận (Người có thẩm quyền của tổ chức) + đóng dấu: 01 Bản khai + 01 Chứng minh nhân dân của Người đại diện tổ chức (bản sao công chứng) làm thủ tục đăng ký.

Đối với cá nhân

Quý khách hàng download mẫu bản khai dành cho cá nhân, điền thông tin + Ký (ghi rõ Họ và tên): 01 Bản khai + 01 Chứng minh nhân dân (có công chứng).

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC:

Kể từ ngày 10/10/2014, khi NĐK áp dụng hệ thống EPP theo chuẩn quy định. Chủ thể sở hữu tên miền ".vn" khi có nhu cầu chuyển (các) tên miền sang NĐK mới cần lưu ý:

  • - Tên miền sau ít nhất 60 ngày kể từ ngày đăng ký
  • - Tên miền còn hạn ít nhất 30 ngày trước khi hết hạn
  • - (Các) tên miền đầy đủ các điều kiện hợp lệ theo quy định, GLTEC mới xác nhận chuyển đi NĐK khác.
  • - (Các) tên miền "VN" từ Nhà đăng ký khác khi chuyển về GLTEC cũng cần đủ các điều kiện như trên và khi chuyển về GLTEC khách hàng không cần nộp thêm khoản phí nào và (các) tên miền khi chuyển về sẽ được giữ đúng thời hạn tên miền đang tồn tại. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu nộp phí gia hạn luôn khi chuyển (các) tên miền về GLTEC

Quy định sử dụng tên miền .VN:

1. Nguyên tắc đăng ký tên miền .VN:

Tên miền đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

* Theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT, tên miền không dấu là tên miền mã ASCII, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã ASCII, bao gồm tên miền không dấu các cấp dưới tên miền “.vn”.

* Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT về đăng ký tên miền “.vn” quy định như sau:

1. Đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư và các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

b) Rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt;

c) Có ít nhất một hoặc một dãy ký tự dưới tên miền cấp cao “.vn”;

d) Được chứa các ký tự từ a đến z; 0 đến 9; các ký tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt và tất cả các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền trên mạng chấp nhận. Các ký tự này không phân biệt viết hoa hay viết thường;

đ) Được chứa dấu gạch nối “-” nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự này và không được có hai dấu gạch nối “-” đi liền nhau trong tên miền;

e) Ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự (đối với tên miền tiếng Việt, số lượng ký tự được tính theo chiều dài sau chuyển đổi thành chuỗi không dấu ASCII);

g) Đối với tên miền dưới “.name.vn” phải đảm bảo tên miền là tên hoặc đi kèm tên là họ, tên đệm, nơi sinh, năm sinh của cá nhân (tổng thể mang ý nghĩa tên riêng của cá nhân).

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến tên miền được bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC). Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

2. Trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền:

2.1. Khai báo thông tin tên miền:

Chủ thể phải nộp Bản khai đăng ký tên miền theo quy định của VNNIC cho Nhà đăng ký. Trong bản khai, chủ thể phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin tên miền theo qui định. Trong trường hợp nhà đăng ký chưa nhận được bản khai, tên miền sẽ bị tạm cắt quyền sử dụng cho tới khi chủ thể nộp đầy đủ bản khai hoàn chỉnh.

Bổ sung bản khai gốc trong vòng 7 ngày. Trường hợp quá thời hạn quy định mà không nhận được hồ NĐK không nhận được đầy đủ hồ sơ gốc đăng ký mới tên miền của chủ thể, NĐK sẽ thực hiện hủy yêu cầu đăng ký tên miền đó theo quy định mà không hoàn trả lại phí.

2.2.2.2. Thay đổi thông tin tên miền:

Khi có sự thay đổi thông tin liên quan tới chủ thể như: địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử (email), chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho Nhà đăng ký biết để cập nhật lên hệ thống, đảm bảo thông tin chính xác.

Nhà đăng ký không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do chủ thể tên miền không tuân thủ quy định này.

Trường hợp thay đổi tên chủ thể, Chủ thể tên miền cần liên hệ trực tiếp với NĐK để rõ hơn về thủ tục Đổi tên chủ thể đối với từng trường hợp cụ thể.

Powered by WHMCompleteSolution

  • CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU - GLTEC
  • 84-024 39334060
  • 84-024 39334056
  • sales@gltec.com
  • Phòng 304-A5, Số 29 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Sản phẩm & Dịch vụ

Copyright © 2016 GLTEC.COM. All rights reserved.